Reduktor dużej mocy – TWIN

Reduktor dużej mocy – TWIN

Silniki o dużej mocy wymagają więcej paliwa, co często wymusza zastosowanie dwóch reduktorów. Dopiero ich sumaryczna wydajność odpowiada zapotrzebowaniu jednostki napędowej na LPG. Z uwagi na brak miejsca zabudowa w komorze silnikowej dwóch reduktorów bywa czasami kłopotliwa. Połączenie w jeden zespół dwóch reduktorów dokonała firma KME, zaowocowało to powstaniem nowego urządzenia o nazwie Twin. Wydajność połączonego reduktora jest bardzo duża i pozwala na zasilanie jednostek napędowych o mocach do 408 KM. Dzięki temu znajduje on zastosowanie w samochodach skrajnie wysilonych (tuningowanych) lub wyposażonych w doładowanie.

TWIN

Reduktor Twin składa się w zasadzie z dwóch niezależnych urządzeń z dwiema komorami regulacyjnymi. Konstruktorzy połączyli tylko układ ogrzewania obu części reduktora. Połączenie części gazowych zarówno od strony parownika jak i niskiego ciśnienia gazu wymagałoby przekonstruowania obu części korpusu. Kłóciłoby się to także z jedną w głównych zasad obowiązujących przy projektowaniu reduktorów LPG w firmie KME. Jest nią całkowite odseparowanie części, w której znajduje się gaz od układu ogrzewania reduktora połączonego z układem chłodzenia silnika. Pomiędzy tymi częściami reduktora nie są stosowane żadne uszczelnienia, które w przypadku uszkodzenia mogłyby doprowadzić do przedostania się gazu do układu chłodzenia silnika. Zasadę tą zastosowano także w reduktorze Twin.

Reduktor Twin ma 2 króćce wylotowe 12 mm i jest dostarczany z dwoma elektrozaworami gazowymi 6 mm. Podłączenie reduktora w instalacji gazowej jest dużo prostsze i mniej pracochłonne niż przypadku montażu 2 reduktorów. Ograniczona liczba połączeń z układem chłodzenia silnika zmniejsza ryzyko wystąpienia nieszczelności.

Stabilne parametry na wyjściu z reduktora zapewniają znakomite właściwości trakcyjne samochodów, zasilanych z wykorzystaniem reduktorów Twin oraz płynną i dynamiczną jazdę przy zachowaniu umiarkowanego poziomu zużycia paliwa gazowego. Maksymalne ciśnienie wyjściowe gazu jest regulowane w zakresie 0,9 – 1,6 bara. Jego spadek przy zasilaniu silnika o mocy 350 KM wynosi około 0,2 bara, co potwierdza dużą stabilność parametrów reduktora Twin.

W reduktorze Twin zastosowano klapkowy zawór regulacyjny. Jest on bardzo odporny na ewentualne zanieczyszczenia zawarte w LPG, ponadto są skutecznie zatrzymywane w filtrze fazy ciekłej, który jest częścią zewnętrznego elektrozaworu.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

 • Moc: 300kW
 • Temp. pracy od -20 do +120 stopni C
 • Klapkowy zawór regulacyjny
 • Różnicowy zawór bezpieczeństwa
 • Regulacja ciśnienia gazu na wyjściu: 0,9 ÷ 1,6bara
 • Zewnętrzny elektrozawór z filtrem
 • Zewnętrzne gabaryty: 142x130x82
 • Króciec wylotowy fi 12
 • Króciec podciśnienia fi 5
 • Wlot gazu płynnego M10x1
 • Wejście gazu 2x fi 6.

Opracował inż. Wojciech Gacek GC AUTOGAZ, na podstawie materiałów własnych i firm:

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *